• ขอเชิญคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
    ณ ห้องประชุมอาจารย์สงวน ชั้น ๗ (ฝั่งคลองแสนแสบ) อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์( หนังสือเชิญประชุม , วาระการประชุม )

 แจ้งข่าวเพื่อทราบ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh